Konto 97 d.o.o. pruža cjelokupni paket računovodstvenih usluga za poduzeća.

 •  Glavna knjiga
 •  Analitika kupaca i dobavljača
 •  Kadrovi (matična knjiga radnika, obračun plaća, evidencije
   o zaposlenima)
 •  Blagajničko poslovanje
 •  Robno knjigovodstvo
 •  Devizno knjigovodstvo
 •  Osnovna sredstva
 •  Obračun PDV-a
 •  Izrada periodičnih izvještaja (propisanih zakonima i prema
   potrebama korisnika
 • Izrada završnih računa