Uz vođenje računovodstva neprofitnih organizacija propisanih Zakonom, Konto 97 d.o.o. je razvio i niz izvještaja koji se izrađuju za potrebe partner organizacija koje financiraju NGO-e.

 •  Glavna knjiga
 •  Analitika kupaca i dobavljača
 •  Kadrovi (obračun plaća, honorari i sl.)
   o zaposlenima)
 •  Robno knjigovodstvo
 •  Blagajničko poslovanje
 •  Devizno knjigovodstvo
 •  Osnovna sredstva
 •  Izrada periodičnih izvještaja
 •  Izrada izvješća za partnere (donatore) na hrvatskom i engleskom
   jeziku (UNHCR, EU i sl.)
 •  Izrada završnih računa